Naast de werking met volwassenen heeft Centrum Kauwenberg ook een kinder- en jeugdwerking vanaf 2,5 jaar. We geven kinderen uit arme gezinnen de kans om in groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve identiteit te ontwikkelen. Dit realiseren we vertrekkende vanuit een eigen vrijetijdsaanbod, gekoppeld aan een thematische werking waarbij we elk jaar werken rond een bepaald thema. Net zoals bij de volwassenenwerking willen we hen de kans geven om elkaar te ontmoeten in een sfeer van vertrouwen en gelijkheid. In een veilige omgeving worden aan kinderen zinvolle vrijetijdsbestedingen aangeboden rond spel, ontspanning, ontmoeting en participatie. Daarnaast wordt er met de deelnemers van de kinder- en jeugdwerking ook participatief aan de slag gegaan. De basisbeginselen van een vereniging waar armen het woord nemen zijn met andere woorden ook terug te vinden binnen de kinder-en jeugdwerking.

 

Kinderwerking 2 

Met de kinderwerking beogen we de kinderen vanuit een veilige ontmoetingsruimte zo veel mogelijk de kans te geven om een positief zelfbeeld en zelfrespect te ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk om zoveel mogelijk verbindend te werken. Het is namelijk zo dat kinderen in armoede vaak een beschadigd fundament hebben en daardoor een stukje binding missen; met hechtingsfiguren, met peers, met hun omgeving en de bredere samenleving, maar zeker ook met zichzelf en met de toekomst. In de kinderwerking moeten deze kinderen een plek krijgen, zichzelf kunnen zijn, zonder dat daarover oordeel geveld wordt; ze moeten zichzelf kunnen ontdekken om aan te kunnen voelen dat zij zelf echt iets kunnen veranderen. Ademruimte bieden en een klimaat scheppen waarin onderling steun en kracht kan gevonden worden en hun leefwereld verruimen zijn onze belangrijkste doelen.

Centrum Kauwenberg is een gezinswerking. Daarom vinden we het belangrijk dat er een wisselwerking is tussen de kinder- en jeugdwerking en de volwassenenwerking. We vinden het heel waardevol dat de ouders betrokken zijn bij de projecten en activiteiten en dat ze weten wat er leeft in de verschillende groepen. Dit kan op verschillende manieren. Er zijn informatiemomenten voor de ouders en toonmomenten die door de ouders ondersteund worden: de ouders helpen bij voorbereidingen, de uitvoering en de opruim. Verder is er ook veel ruimte voor individueel contact met de ouders voor en na de werking en tijdens huisbezoeken.

Wekelijks komen de kinderen (tussen 2,5 en 14 jaar) samen op woensdagnamiddag. Er worden allerlei leuke en creatieve activiteiten gedaan in verschillende leeftijdsgroepen. Daarnaast wordt in deze groepen ook inhoudelijk en thematisch gewerkt. We proberen ook steeds samen te werken met andere verenigingen of organisaties in het Antwerpse.

Voor de projecten van de kinder-en jeugdwerking, klik hier.

Jongeren

De jongeren vormen een hechte groep, waarbij samenkomen in een veilige ontmoetingsplaats de belangrijkste motivator is. Om de betrokkenheid van de jongeren te stimuleren en te vergroten begonnen we met verschillende ontspanningsactiviteiten. Die boden een laagdrempelige toeleiding naar een evolutie van de groep en de werking. Daarna, in een later stadium, werd vaker gezorgd voor activiteiten die ook aanspraak deden op de verantwoordelijkheden van de jongeren. Daarbij hoort wel een belangrijke kanttekening. Aanspraak doen op verantwoordelijkheden wil niet zeggen dat we allerlei verwachtingen hebben naar de jongeren toe, maar dat we actief op zoek gaan naar hun krachten en kwaliteiten. Op die manier kunnen we van daaruit hun mogelijkheden en noden verkennen om daarmee aan de slag te gaan. Het hoofddoel van zowel de kinder- als de jongerenwerking is immers om de kinderen en jongeren een kans te geven om in groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo tot de ontwikkeling van een positieve identiteit te komen. We vinden het belangrijk de jongeren uit te dagen en te stimuleren. We willen ze de ruimte en de kansen geven om te ontdekken en te ervaren.

In januari 2018 begonnen we met het project 'De Recorbrekers'. Via de burgerbegroting van het district Antwerpen kregen we subsidies om een jaar lang met onze jongeren aan de slag te gaan. De jongeren kozen zelf de invulling van het project en kozen er voor om 5 Antwerpse records te breken: de hoogste pannenkoekentoren, de hoogste overnachting, een levende sjoelbak, het langste frietbakje en het meeste vliegertjes die simultaan in de lucht hangen. Doorheen 2018 komen de jongen tweewekelijks samen om alles voor te bereiden en in elkaar te steken. Ontspanning wordt hierbij zeker niet vergeten! Volg jij graag de jongeren en blijf jij graag op de hoogte van onze recordpogingen? Volg dan zeker hun ongelooflijke facebookpagina  of hun pagina hier op de website!

 

recordbrekers pannenkoekentoren

 

Vakantie

Tijdens de schoolvakanties gaan we regelmatig op daguitstap. Deze uitstappen kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden in Technopolis, Speelstad, een subtropisch zwembad, een groot bos … 

Tijdens de zomervakantie kunnen de kinderen en jongeren ook deelnemen aan het vakantie-aanbod van derden. Zo kunnen ze naar een speelpleinwerking gaan of deelnemen aan één van de kampen die verschillende organisaties (Akindo, Bizon, Koning Kevin, Jeugdtip, Pirlewiet, Crefi, Kazou, Rode Kruis, Koraal…) organiseren.

Elke dinsdag tijdens de zomervakantie organiseren we tussen 10.00u en 17.00u een speeldag voor kinderen van 0 tot 6 jaar zonder begeleiding van hun ouders. Op deze manier kunnen de ouders tijdens de (drukke) vakantieweken even de batterijen opladen, terwijl de kinderen hun energie kwijt kunnen tijdens de activiteiten aangeboden door de medewerkers (speeltuin, koken, knutselen, waterspelletjes, snoezelen,…). Tijdens het afsluitmoment (vanaf 16.00u) genieten kinderen en ouders samen van een vieruurtje en is er de mogelijkheid om hun verhaal te doen en samen op een gezellige manier de speeldag af te ronden.

 VSP 4

Bewaren

Bewaren

 

 

Klik hieronder voor onze kalender.

Kalender MeiVolledig

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Go to top