Het is onze ervaring dat individuele begeleiding alleen niet voldoende is om het isolement en de schaamte van mensen in armoede te doorbreken. In de groepen worden louter individuele verhalen opgenomen in een breder verband en er wordt gezocht naar een structurele bestrijding van armoede. De kracht van onder gelijken zijn en niet geoordeeld worden is een belangrijk uitgangspunt. In de groep vindt men (h)erkenning en kan men zich uitspreken zonder bang en beschaamd te moeten zijn.

In de groepen leren mensen met elkaar spreken. Mensen geven ook raad en steun aan elkaar over hoe problemen aan te pakken. Alle thema’s kunnen aan bod komen (schulden, geldtekort, plaatsing van kinderen, school, opvoeding van de kinderen, gezondheid, werk, alcoholverslaving).

Door de anderen in de groep te horen spreken, durven nieuwe mensen ook spreken, vooral vertellen over hun miserie en wat ze allemaal al geprobeerd hebben om daar verandering in te brengen, vaak zonder resultaat. Hier horen ze soms voor de eerste keer dat er ook anderen zijn die hetzelfde meemaken en toch nog wel iets waard zijn.

 

Groepen - kopie

"De groep, dat vind ik belangrijk. Ge merkt dat ge niet alleen zijt,dat er nog anderen zijn die het¬zelfde meemaken. Ge voelt u gesteund."

 

Dikwijls komen mensen naar de groep en zeggen op voorhand: “ik ga niets zeggen”. Eenmaal de vergadering bezig is, kunnen ze soms niet meer stoppen.

In de loop der jaren is er een gespreksmethode opgebouwd waardoor iedereen aan het woord kan komen en door de anderen beluisterd wordt. In de groepen gelden drie regels:

  •         Wat in de groep gezegd wordt komt niet naar buiten, tenzij het uitdrukkelijk de bedoeling is.
  •         Als iemand aan het woord is, laten de anderen haar/hem uitspreken.
  •         In de groep wordt niemand uitgelachen.

“Daarnaast is het belangrijk dat de groep door de deelnemers niet beschouwd wordt als een hulpverleningsdienst naast vele andere vormen van hulpverlening, maar als een levensnabije vertrekbasis voor contacten met mensen buiten hun kring, alsook met diensten in de maatschappij (Lieve Vanhee, 2001).”

De bijeenkomsten gaan over de directe beleving van armoede en uitsluiting en alles wat daar mee te maken heeft. Thema's die vaak aan bod komen zijn het gezin en de kinderen. Meestal begint een bijeenkomst met het vertellen over wat de deelnemers de voorbije weken hebben meegemaakt. Gewoonlijk gaat de groep in op een thema dat iemand aanbrengt. Iedereen heeft er vanuit zijn eigen leven wel iets over te zeggen, iedereen is vanuit zijn/haar situatie van armoede deskundig. Zo ontstaat er communicatie tussen de deelnemers en reflectie in de groep.

Projecten om te werken aan structurele veranderingen en het geven van beleidsadviezen vertrekken vanuit de groep. Als steeds dezelfde problemen i.v.m. de school, gezondheid, werk of andere, terugkomen, wordt dit verder uitgewerkt in een projectgroep. Want wat mensen uit de groepen belangrijk vinden om verandering in te brengen, wordt ook samen met hen bij het beleid gebracht. 

 

Groepen 2 - kopie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

 

 

Klik hieronder voor onze kalender.

Kalender MeiVolledig

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Go to top